Proč se stále častěji vystavuje umění se netradičních místech veřejného prostoru? Odpověď dá přednáška v Západočeské galerii

ilustrační foto

Proč se stále častěji setkáváme s prezentací výtvarného umění ve veřejném prostoru a to na různých bizarních místech? Tomu se bude věnovat přednáška Lenky Sýkorové s názvem Netradiční kurátorství ve veřejném prostoru. Přednáška se koná v úterý 21. října 2014 od 18 hodin v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni, Pražská 13. Cyklus přednášek realizuje centrum pro kulturní a sociální projekty JOHAN o.s. ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni.

Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D., vystudovala dějiny umění na FF UK v Praze. V roce 2012 obhájila doktorandské studium oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem, kde od roku 2009 přednáší. Působí jako teoretička a kurátorka umění se zaměřením na současné výtvarné umění. V roce 2004 založila nezávislou galerii Altán Klamovka v Praze 5, kterou dosud kurátorsky vede. Je autorkou projektu Czech Action Galleries. Publikuje v odborných publikacích a periodikách (Flash Art, Artalk.cz, Font atd.).

Umění je stále častěji prezentováno ve veřejném prostoru. Různé výlohy, vitrínky či jinak specifická místa jsou obsazována mladými umělci a slouží jako netradiční galerie. Vernisáže zde většinou probíhají v duchu uzavřených komunit. Dle Lenky Sýkorové, lze z historického kontextu (na počátku 20. století), dát tento druh komunit do spojitosti s dřívější spolkovou uměleckou činností, jejíž forma je dnes pro začínající umělce nezajímavá. Sociální přesah u tohoto způsobu netradičního kurátorování výtvarného umění kupř. ve veřejném prostoru je důležitou změnou recepce uměleckého díla a experimentem, co ještě unese zasvěcený potažmo běžný divák.

[quote_box_center]V přednášce bude reflektována činnost vybraných alternativních galerií v návaznosti na projekt Czech Action Galleries. Více o tomto projektu lze nalézt na www.actiongalleries.info nebo v knize Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011.[/quote_box_center]