Primátor města ocenil vedoucí hasičské mládeže

foto: www.plzen.eu

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký v Obřadní síni plzeňské radnice ocenil devět vedoucích kolektivů mladých hasičů, kteří svou dlouholetou činností významně ovlivnili práci s mládeží v rámci Městského sdružení hasičů Plzeň. Díky jejich práci působí mnoho členů ve sdružení dobrovolných hasičů a v jednotkách sborů dobrovolných hasičů. Setkání s vedoucími mladých hasičů se zúčastnil Petr Liška, vedoucí Odboru krizového řízení Magistrátu města Plzně, Petr Jůzek, starosta SH ČMS – městského sdružení Plzeň a Vlastimil Malina, velitel Plzeňských jednotek sboru dobrovolných hasičů.

foto: www.plzen.eu

„Rád bych vás přivítal na plzeňské radnici a za město Plzeň vám poděkoval za to, co děláte pro celou společnost, kdy jste jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému nezbytnou pro město, a především bych vám poděkoval za to, co děláte pro naši mládež. Předáváte dětem hodnoty, které dnešní společnost ztrácí. Byl bych velmi rád, aby město do budoucna podpořilo sbory dobrovolných hasičů finanční částkou na projekty zaměřené na vaši mládež, nyní ta podpora vůči vám spočívala v rozsáhlé kampani Staň se dobrovolným hasičem, která měla pomoci doplnit stavy jednotek sboru dobrovolných hasičů,“ poděkoval primátor Martin Zrzavecký vedoucím hasičské mládeže.

Oceněnými vedoucími hasičské mládeže byli Jaromír Černý ze sboru z Litic, který s mládeží pracuje již od 70. let, dále Jaroslava Ungrová ze Skvrňan, Jan Benda z Bolevce, Miroslav Silvar z Božkova, Zdenka Ženíšková z Hradiště, kde je největší základna mladých hasičů, Roman Svoboda z Doubravky, Miroslav Činatl ze Skvrňan a Šárka Škardová z Bílé Hory.

Nasazení vedoucích mládeže ocenil i Petr Liška, vedoucí odboru krizového řízení: „Vaše práce je o to těžší, že vedete kroužky mládeže ve městě Plzni, kde je tak široká nabídka volnočasových aktivit pro děti. Dnešní společnost je zaměřená na hmotné statky, vy mládeži předáváte hodnoty jako je řád a pomoc druhým.“

Na území města Plzně působí celkem 16 sborů jednotek dobrovolných hasičů, deset z nich pracuje s mládeží. V kolektivech mladých hasičů je v rámci Městského sdružení hasičů Plzeň zapojeno na dvě stě dětí ve třech věkových kategoriích od tří do 18 let. Práce s mládeží je nejúčinnějším způsobem, jak stále doplňovat jednotky sborů dobrovolných hasičů mladými členy.

Dobrovolní hasiči jsou součástí integrovaného záchranného systému, nechybí u žádné mimořádné události, neobejde se bez nich likvidace žádného velkého požáru či živelné pohromy, dobrovolní hasiči zasahovali u všech povodní, které postihly Plzeň a okolí.