Přijímají se nominace na cenu KŘESADLO 2018 za dobrovolnickou práci

cena Křesadlo

Až do 15. října 2018 lze zasílat nominace do XIII. ročníku oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji KŘESADLO 2018. Letošní ročník opět pořádá Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Miroslava Brabce.

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci,…) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící jako místní památkáři…). Vždy by to ale měla být činnost dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu.

Nominace může zasílat široká veřejnost. Pomůže tak tyto nadšence vyzdvihnout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstávají lhostejní ke svému okolí. V dnešní společnosti je to možná důležitější než kdy jindy.

Nominace dobrovolníky na cenu KŘESADLO 2018 lze zasílat do 15. října 2018 elektronicky na emailovou adresu info@doraplzen.cz nebo poštou na Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, Brněnská 938/14, 323 00 Plzeň. Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v plzeňském DEPO2015.