Přijďte se podívat jak se měnil hrad Buben

foto: ZČM

Novou výstavu přichystalo Národopisné muzeum Plzeňska. Fotografická expozice představuje výjimečně zachovalý a ikonograficky cenný soubor skleněných negativů, jenž zachycuje původní stav a následné stavební úpravy a konzervaci hradu Buben, které prováděl na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století Klub československých turistů. Výstava bude instalována v prostorách sklepení od 15. března do 2. června.