Přijďte na Plzeňského Tajtrlíka

Moving station

Plzeňský Tajtrlík – oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů s výběrem na celostátní přehlídku TARTAS se koná ve čtvrtek 21. března 2019 v kulturním centru Moving Station v Plzni. Začátek je v 9:30.