Přijďte diskutovat o aktivitách a smyslu neziskovek!

Nepomuk, ilustrační foto

Zástupce všech spolků i širokou veřejnost zve na výroční setkání zastupitelů samo město Nepomuk. Uskuteční se ve středu 29. listopadu od 18 hodin v sále Hotelu U Zeleného stromu. Hlavními body programu   bude prezentace činnosti Nepomuckých spolků v uplynulém roce, plány a záměry spolků v nejbližších letech, možnosti podpory spolkového života a volnočasových aktivit ze strany města a další témata podle zájmu zúčastněných.

Město Nepomuk je spádovým centrem regionu pro veřejné služby a občanskou vybavenost, které jsou dostupné a propojené se svým okolím. Poskytuje služby vysoké kvality se zřetelem na inovace a moderní trendy, navíc je městem přátelským k malému a střednímu podnikání. Zdejší radnice si je vědoma, že je nutné podpořit rozvoj kvalitní veřejné správy, spolupráci mezi veřejnou sférou a podnikateli ve městě/regionu i s dalšími subjekty (spolky, kulturní instituce, atd.).

Vedení nepomucké radnice si uvědomuje, že nezbytnou podmínkou pro naplnění tohoto cíle je také zlepšeni dostupnosti města pro obyvatele regionu tak, aby tito mohli využívat veřejné služby i občanskou vybavenost města Nepomuku, tedy zejména zkvalitněni a rozšíření veřejné dopravy.