Prestižní ocenění získal v Berlíně projekt Mikroregionu Šumava-západ a partnerů

Společné foto hlavních aktérů vítězného projektu

Významného úspěchu dosáhl v Berlíně v rámci veletrhu Grünen Woche, zaměřeného na rozvoj venkovských oblastí a regionálních produktů, projekt Putování bez hranic srdcem Evropy. Ten realizoval Mikroregion Šumava-západ s jeho dalšími partnery z české i německé strany hranice. Zvítězil v kategorii projektů zaměřených na rozvoj venkovských oblastí v konkurenci 27 dalších uchazečů.

„Projekt je unikátní velikostí území – zasahuje území 21 obcí na podstatné části Šumavy a Bavorského lesa. Široké je i spektrum jeho zaměření. Jsou popsány turistické stezky na obou stranách hranice, které jsou v terénu opatřeny QR kódy. Byly vybudovány a opraveny zajímavé historické objekty jako repliky tavících pecí v Železné Rudě, obnovené poutní místo Křížkov v Hamrech či hrobka sklářů v Anníně,“ informoval koordinátor Mikroregionu Šumava – západ Jaroslav Tachovský.

Za zmínku stojí i naučná stezka Modrava – Hradlový most. V rámci projektu se dobudovala turistická infrastruktura – Informační centrum v Modravě. Dále byly doplněny informační tabule a odpočinková místa v Kašperských Horách a v Dlouhé Vsi. Důležitou součástí projektu je i nový turistický webový portál Šumavy a Bavorského lesa s popisem území a turistických atraktivit.

Vedle Mikroregionu Šumava-západ se na projektu podílely dále obce Dlouhá Ves, Modrava, ILE Nationalpark Gemeinden Bayerischer Wald i města Grafenau a Schönberg. Projekt je z 85 procent spolufinancovaný z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a česká část dále z pěti procent z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj.