Prestižní Cenu 1. června letos získá in memoriam Jaroslav Cuhra

Cenu 1. června, která má symbolickou podobu zvonečku, získala v minulosti například socioložka Jiřina Šiklová. Foto: Richard Beneš

Cenu 1. června letos získá architekt, křesťanský politik, odbojář a politický vězeň Jaroslav Cuhra in memoriam. O udělení tohoto prestižního ocenění za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod rozhodli radní Plzně. Předání ceny synovi Jaroslava Cuhry se uskuteční na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Plzně 1. června 2019, které se koná jako vzpomínka na veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu a měnové reformě v roce 1953.

„Pan Jaroslav Cuhra celý svůj život usiloval o svobodu a demokracii, o svobodné, nezávislé a kritické myšlení, které naplnil osobní odvahou, nasazením v obraně a ochraně principů svobodné společnosti. Byl příkladem člověka, který byl statečný, vždy hájil principy demokracie a svobody. Těmto principům podřídil celý svůj aktivní život i přes značnou perzekuci ze strany komunistického režimu,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa (ODS), který Jaroslava Cuhru na ocenění navrhl.

Za války byl Jaroslav Cuhra aktivní v odboji a zajišťoval spojení mezi plzeňskou skupinou Vašek – Čeněk a pražskou skupinou Alex. Byl také dodavatelem zbraní a aktivně se zapojoval i v pražské skupině. Zajišťoval ukrytí útočníků na Reinharda Heydricha v kryptě kostela v Resslově ulici v Praze, vedle toho zajišťoval i možné následné ukrytí v kryptě budovaného kostela na Skvrňanech. Po válce byl Jaroslav Cuhra poslancem Zemského národního výboru za Československou stranu lidovou a prezidiálním šéfem na ministerstvu techniky. V této funkci měl na starosti obnovu československého průmyslu.

Jako známý odpůrce komunismu byl Jaroslav Cuhra už v dubnu a pak v listopadu 1948 zatčen a v roce 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzen za velezradu na 12 let vězení. Po deseti letech na Borech, na Mírově a v jáchymovských dolech byl roku 1960 amnestován, ale už červnu 1961 znovu zatčen a odsouzen na osm let za přípravu křesťansko-demokratické strany. Jaroslav Cuhra celkem pobyl v komunistických kriminálech 16 let a 250 dní. Roku 1968 působil ve skupině K 231 a snažil se o obnovu Československé strany lidové.

Mezi laureáty Ceny 1. června jsou bývalý prezident Václav Havel, francouzský politolog a historik Jacques Rupnik, spisovatel, publicista a politik Pavel Tigrid, komentátor, historik Vilém Prečan, politolog a publicista Oto Ulč, novinářka Petra Procházková, signatářka Charty 77 Dana Němcová, novinář Ivan Binar a další osobnosti. Loni cenu obdržel filozof a politik Daniel Kroupa.