Přeshraniční záchranářské centrum ve Furth im Waldu

ilustrační

V bavorském Furth im Waldu v těsné blízkosti česko – německé hranice bude dnes otevřeno nové velké záchranářské centrum Bavorského červeného kříže (BRK).   Budou zde však společně sídlit také hasiči a Kompetenční a koordinační centrum pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu, které je oddělením záchranné služby zemského Bavorského červeného kříže. Vybudování Kompetenčního centra bylo financováno z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Nové koordinační centrum bude středem aktivit zpočátku zaměřených na vytvoření podmínek pro vznik oficiálního systému přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb a to v úzké spolupráci s Bavorským ministerstvem vnitra, Zemskou vládou a dalšími vládními i místními strukturami establishmentu a municipalit. Po vytvoření tohoto systému pak bude centrum sloužit jako jeho trvalé zázemí, které bude zaměřeno na udržitelnost a další rozvoj přeshraniční spolupráce. Předpokládá se totiž, že díky centru dojde k výraznému zlepšení příhraniční spolupráce záchranných služeb v oblasti další spolupráce při zlepšování záchranného systému a tím k přípravě dalších společných projektů trvale udržujících záchranný systém.

Nové koordinační a kompetenční centrum bude dlouhodobě využíváno pro koordinaci aktivit současného projektu i projektů budoucích, pro sběr a analýzu dat získaných v rámci všech aktivit a příprav návrhů na řešení možných problematických bodů přeshraniční spolupráce.  Centrum bude zároveň sloužit ke sdílení a transferu poznatků jednak mezi jednotlivými partnery projektu a jednak s vnějšími strukturami, které nějakým způsobem využívají zdravotnické záchranné systémy či ovlivňují jejich chod v bavorsko – české příhraniční oblasti.

Centrum bude využívané pro výcvikové, školicí a osvětové středisko,  v neposlední řadě pak poslouží pro sdílení zkušeností se subjekty, které potřebují řešit obdobnou problematiku v jiných příhraničních německo-českých oblastech a pro propagaci a prezentaci nově vznikajícího konceptu přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.