Přes 60 městských strážníků dostalo ocenění

foto: MP Plzeň

Při slavnostním aktu, který se uskutečnil v Obřadní síni městské radnice, bylo oceněno přes šest desítek strážníků a zaměstnanců plzeňské městské policie. Čestná ocenění ve formě stužek a medailí jim předali primátor města Plzně Martin Baxa, radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký a velitel Městské policie Plzeň Karel Mach.

foto: MP Plzeň

Věrnostní ocenění obdrželi zaměstnanci, kteří u městské policie slouží 25, 20, 15, 10 a 5 let a dosahují dlouhodobě vynikajících pracovních výsledků při plnění úkolů městské policie. Další čestná ocenění byla udělena za mimořádný čin a záchranu života. Dostali je strážníci, kteří pomohli zachránit život sebevrahům, poskytli první pomoc lidem při dopravních nehodách či zakročili proti ozbrojenému pachateli a podobně.

„Každý den riskujete, řešíte konfliktní situace, nasazujete často i své životy pro záchranu našich občanů. Vážím si vaší práce a jsem velmi rád, že se nám postupně daří naplňovat naše cíle, které mají ukázat městskou policii v dobrém světle, dokázat, že je tady pro obyvatele Plzně,“ uvedl primátor Martin Baxa.

foto: MP Plzeň

Městským strážníkům poděkoval i radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký. „Na vaši práci dostáváme velmi často pozitivní reakce, váš přínos pro zvýšení bezpečnosti ve města je nezpochybnitelný,“ dodal radní.

Primátor Martin Baxa předal také tři Medaile cti. Toto zvláštní ocenění je určeno pracovníkům veřejné správy, hasičům, policistům a jiným fyzickým i právnickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o zajišťování veřejného pořádku v Plzni, o prevenci kriminality, bezpečnost osob, ochranu majetku, a osobám, které přispěly k záchraně života nebo se zásadním způsobem podílely na řádném fungování a rozvoji městské policie.

Medaili cti si z rukou primátora města Plzně si převzali lékařka Hana Červená za dlouhodobou spolupráci a rozvoj Městské policie Plzeň, kdy se podílí na řadě školení a kurzech poskytování první pomoci pro strážníky. Dále Michal Chalupný, který se jako představitel městského obvodu Plzeň 4 zasadil o vybudování nové obvodní služebny městské policie v Plzni na Doubravce v Polední ulici. Třetí medaili získal Radislav Neubauer, který se jako představitel městského obvodu Plzeň 3 přičinil zásadním způsobem o zbudování nové služebny strážníků v Plzni na Skvrňanech v ulici Karla Steinera.