Přes 200 milionů korun za tři roky. Do modernizace škol v Plzni se investuje z evropských fondů

Gymnázium Františka Křižíka

Už více než 200 milionů korun získaly projekty v oblasti vzdělávání v Plzni z evropských fondů prostřednictvím nástroje Integrované územní investice za poslední tři roky. Vyučující, žáci a studenti 19 základních a 13 středních škol tak mají nové učebny technických, řemeslných a přírodovědných předmětů, učebny cizích jazyků nebo digitálních dovedností.

„Právě nově vybavené a zrekonstruované učebny umožní žákům využívat nejmodernější technologie a lépe se připravit na budoucí povolání. Jsem rád, že v rámci rekonstrukcí nebyli opomenuti ani handicapovaní žáci a studenti, a proto jsou součástí projektů také stavební úpravy zajišťující dobrou dostupnost a bezbariérovost prostor školy. Celkem město Plzeň do svých základních škol investovalo v rámci ITI přes 119 milionů korun, z toho více než 101 milionů korun činila podpora z Evropské unie. K tomu můžeme přičíst aktuální velkou investici na 7. základní škole a mateřské škole na Vinicích za více než 37 milionů korun,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Rekonstrukce 7. základní školy a mateřské školy má být dokončena na konci září. „Jde o jednu z největších investic do škol, zahrnuje nástavbu 3. nadzemního podlaží a přístavbu výtahu, škola tak bude plně bezbariérová. Vzniknou v ní tři odborné učebny – jedna pro výuku fyziky a chemie, druhá pro výuku přírodopisu a zeměpisu, třetí pro výuku pracovních činností. Součástí patra bude i nový kabinet fyziky a bezbariérové sociální zařízení,“ uvedla radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová.

Další velkou investicí byla loňská úprava Gymnázia Františka Křižíka, jež získalo nástavbu jazykového pavilonu s pěti moderně vybavenými jazykovými učebnami. Cílem bylo zkvalitnění vzdělávání v komunikaci v cizích jazycích s využitím nejmodernějších metod výuky – tabletů, elektronických učebnic, zajímavých aplikací a programů. Celkem bylo proinvestováno téměř 12 milionů korun.

„Rovněž významnou investicí za více než 10 milionů korun byla nová půdní vestavba 17. základní školy a mateřské školy v Malické ulici na Roudné, v níž vznikly tři nové učebny s vybavením pro přírodovědnou a audiovizuální výuku a učebna informatiky, kabinet a sociální zázemí. Dokončena byla v říjnu 2018,“ doplnil technický náměstek Pavel Šindelář.

Modernizace budov, učeben a nového vybavení nesměřuje jen do Plzně, ale i do ostatních škol spadajících do plzeňské metropolitní oblasti. Dočkali se jí tedy i žáci, studenti a učitelé v okolních obcích, například v základních školách v Nezvěsticích na jižním Plzeňsku, v Oseku na Rokycansku či v Horní Bříze na severním Plzeňsku.