Přes 16 tisíc motoristů z kraje si má do konce roku vyměnit řidičák

foto: Ministerstvo dopravy

Do konce letošního roku zbývá v Plzeňském, kraji vyměnit přes 16 tisíc řidičských průkazů. V působnosti Magistrátu města Plzně bude končit platnost řidičských průkazů 5083 řidičům. Odbor registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně proto apeluje na řidiče, jimž bude končit platnost řidičského průkazu, aby nečekali s výměnou až na samotný závěr roku. Požádat o nový řidičský průkaz je možné tři měsíce před koncem platnosti toho současného. V průběhu roku 2019 vyprší desetiletá platnost řidičského průkazu téměř 269 tisícům řidičů v celé České republice.

„Toto číslo je pro nás zvládnutelné, protože do konce roku zbývají ještě čtyři měsíce a Odbor registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně je schopen odbavit až dva tisíce klientů za měsíc. Nicméně ze zkušeností, které s obdobnými akcemi máme, si dovolujeme odpovědné řidiče, kterým končí platnost řidičského průkazu, požádat, aby výměnu dokladu nenechávali až na konec kalendářního roku a přišli včas,“ uvedl Petr Triner, ředitel Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně.

„Výměnu řidičského průkazu je možné provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Již neplatí, že řidič musí jít na úřad, do jehož obvodu spadá dle místa trvalého bydliště. K výměně je potřeba donést současný řidičský průkaz a průkaz totožnosti řidiče. Výměna dokladu je zdarma a od loňského července již není nutné předkládat papírovou fotografii. Úředník na přepážce vyhotoví digitální fotografii. O výměnu dokladu je možné požádat tři měsíce před vypršením platnosti současného řidičského průkazu,“ vysvětlil Jiří Marek, vedoucí magistrátního odboru registru vozidel a řidičů.

„V případě, že občanovi již platnost řidičského průkazu propadla, lze o výměnu požádat i zpětně. I v takovém případě je výměna ve standardní lhůtě zdarma. Pokud řidič využije vydání nového řidičského průkazu v expresním termínu do pěti dnů, přijde ho výměna na 700 korun,“ doplnil Jiří Marek.

Poplatek za vydání úplně prvního řidičského průkazu je 200 korun, tento poplatek je třeba uhradit například i z důvodu ztráty, odcizení, rozšíření řidičského oprávnění či změny údajů,“ doplnil Jiří Marek. Pokud řidič bude řídit s propadlým řidičským průkazem, vystavuje se riziku pokuty. Za tento přestupek hrozí pokuta na místě do 2000 korun, v případě správního řízení až 2500 korun.

„Klienti mají možnost se dopředu objednat na magistrátní odbor registru vozidel a řidičů na konkrétní den a čas přes aplikaci Úřad bez čekání, a tím se vyhnout čekání ve frontě u přepážek,“ doporučuje vedoucí Jiří Marek.