Přeložka vodovodu Zborovská – Klatovská pokračuje další etapou

foto: V. Čermák

V pondělí byla zahájena další etapa přeložky vodovodu Zborovská – Klatovská a jak nás informoval hlavní stavbyvedoucí Václav Brunát z BK-INVESTIS spol. s r.o objednavatelem stavby je VODÁRNA Plzeň a.s. Jedná se o úsek v ulici 17. listopadu mezi 3. poliklinikou Bory (Čechova ul.) a Purkyňovým pavilonem (náměstí Míru).

Starý vodovodní řád o průměru 550 mm je postupně nahrazován průměrem 600 mm. Termín dokončení této etapy byl původně stanoven na 31.5. 2019, ale prováděcí firma, jak nás rovněž informoval Václav Brunát, v návaznosti na květnové oslavy zkrátí termín do 30.4. 2019. Například výměna velkých vodárenských armatur (šoupat) bude prováděna v noci z 20.4. na 21.4. 2019.

Dopravní omezení, včetně autobusové linky MHD č. 29 ve směru Borská pole – Doudlevce, Doubravka není žádné, jen v opačném směru je vedena doprava přes třídu Edvarda Beneše Klostermannovou ulicí zpět na náměstí Míru a dále normálně Sukovou ulicí doprava pokračuje směrem na Borská pole. Je ještě jedna možnost objížďky, a to Majerovou ulicí.