Představujeme kandidáty KDU-ČSL: Ing. Jiří Lodr

Jiří Lodr / foto: www.kduplzenskykraj.cz

Jiří Lodr je ženatý otec 3 dětí a současný více než roční dědeček. Od roku 1985 působil jako zootechnik ZD Červený Hrádek, od roku 1990 místopředseda ZD a od listopadu 1993 dosud ředitel Diecézní charity Plzeň. Aktivně se 25 let účastní veřejného života v politice Plzeňského kraje a města Plzně, městského obvodu Plzeň 4. Mnoho let se podílí na legislativě v oblasti sociálních zákonů, pracuje v odborných týmech pro podporu rozvoje sociálních služeb od samospráv po pracovní skupiny MPSV a v RSHD MPSV. Poslední 3 roky je Prezident České rady sociálních služeb.

https://www.youtube.com/watch?v=Xs459VEXtzo