Pracovníci Ústavu klinické biochemie a hematologie FN Plzeň pracují v jednom z nejmodernějších pracovišť v České republice

Foto: Marie Osvaldová

Koncem září byla zprovozněna nová laboratoř Ústavu klinické biochemie a hematologie ve Fakultní nemocnici Plzeň. Oproti dosavadnímu způsobu práce se jedná o plně automatizovanou linku, která vzorky i odstřeďuje, snímá víčka a vytváří alikvoty pro další analýzy, které se provádějí mimo automatickou linku. 

Nová laboratoř vznikla rozbouráním několika příček, které původně tvořily malé laboratoře. V nově zrekonstruovaném prostoru je umístěn příjem laboratorních vzorků, společně s moderním systémem potrubní pošty. Na toto zařízení navazuje preanalytická a analytická linka, která provádí vyšetření od centrifugace přes další preanalytické úpravy až po vlastní analýzu a vydání výsledku. „Asi 40 minut trvá, než jsou k dispozici kompletní výsledky,“ upřesnila Terezie Turková Sedláčková, odborný pracovník v laboratorních metodách.

Jednou z výhod má být podle slov přednosty Ústavu klinické biochemie a hematologie Jaroslava Racka také fakt, že má laborantka díky automatizované lince volné ruce a tím také čas na to, aby dělala speciální metody. Kromě zrychlení by mělo dojít také k dalšímu zpřesnění. „Tím, že tam není lidská práce, tak se vylučuje možnost záměny,“ dodal. Novou linku má Fakultní nemocnice pronajatou prozatím na čtyři roky. „Roční cena je kolem 16 milionů, samotná přestavba vyšla na 6 milionů,“ doplnil Racek s tím, že rekonstrukce začala na začátku prázdnin.