Pozor, při využití tohoto léku hrozí vznícení

Tlakové lahve s medicinálním plynem Conoxia stahuje z trhu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Lék se používá v nemocnicích a domácí péči. Při manipulování s přípravkem může dojít k jeho vznícení.

Přípravek používají jak nemocnice, tak ale i lidé doma. Používá se při chronickém nebo akutním nedostatku kyslíku nebo jako součást anestezie. Na trhu se však objevilo několik špatných lahví. „V letošním roce bylo v České republice hlášeno několik případů zahoření, u nichž nebyla doposud objasněna kořenová příčina zahoření,“ informovala ve své tiskové zprávě firma Linde Gas a. s., která přípravek prodává.

Státní ústav pro kontrolu léčiv se proto rozhodl Conoxii stáhnout z trhu. „Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Linde Gas a.s., Praha, proto na základě § 33 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech přijal následující opatření: stažení tlakových lahví dle seznamu čárových kódů až z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu výskytu dalšího případu zahoření,“ uvedla Apolena Jonášová, ředitelka sekce dozoru SÚKL.