Pozor, hlavní křižovatku na Doubravce budou řídit policisté

rekonstrukce Dlouhé ulice

Od středy 23. května budou křižovatku ulic Rokycanská, Dlouhá, Masarykova regulovat dopravní policisté.

Od zítřejších ranních hodin (23. 5. 2018) v souvislosti s rekonstrukcí ulice Dlouhá bude probíhat také celková rekonstrukce signalizačního zařízení a dopravu budou řídit dopravní policisté. Dbejte proto příkazů policistů a projíždějte úsekem s vysokou opatrností. V neděli 27.5.2018 by rekonstrukce měla být pravděpodobně hotova.

Jak vyřešit křižovatku s policistou?

  • V první řadě je potřeba připomenout, že pokyny policisty jsou nadřazeny dopravním značkám a světelným signálům.
  • Řídit provoz na křižovatce může kromě policisty ve služebním stejnokroji také vojenský policista nebo příslušník vojenské pořádkové služby. Stejné pokyny pak může používat strážník obecní policie při usměrňování provozu, pokud je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, není-li řízení provozu zajištěno policií. Pokyny může také využít i příslušník hasičského záchranného sboru k usměrnění provozu při řešení mimořádné události.
  • Druhé pravidlo zní, stojí-li někdo z uvedených osob v křižovatce, tak zpozorněte. Nejste-li si jisti dopravní situací, pak plynule zastavte.
  • Nezastavujte až u policisty, ale před hranicí křižovatky. Hranici křižovatky vyznačuje  tzv. příčná čára souvislá, někdy doplněná symbolem „Dej přednost v jízdě!“ nebo nápisem STOP.  Kde taková vodorovná dopravní značka není, pak hranici křižovatky tvoří pomyslná kolmice v místě, kde začíná zakřivení okraje vozovky.
  • Sledujte pozorně pokyny paží a postoj policisty nebo jiné osoby řídící provoz. K řízení provozu může policista používat směrovku a ke zdůraznění pokynu i znamení píšťalkou.