Poutní mší zahájí sezónu na Mouřenci

Kostel sv. Mouřence, foto: Jitka Marková

Tradiční česko-německou mší začne o víkendu další letní sezona v kostele sv. Mořice na Mouřenci u Annína. Lidé z obou stran hranice se v tomto románsko-gotickém šumavském chrámu potkávají už více než čtvrt století. Podpůrné spolky Přátelé Mouřence a Fördekreis zur Erhaltung von St. Maurenzen představí v sobotu také své společné plány do budoucna.

Slavnost začíná v sobotu 27. května ve 14 hodin. Hlavním celebrantem bohoslužby bude generální vikář Biskupství českobudějovického Mons. ThLic. David Henzl. Spolu s ním bude mši sloužit současný mouřenecký kněz P. Jan Kulhánek.

foto: pratelemourence.cz

„Je pro nás velkou ctí, že můžeme přivítat tak vzácnou návštěvu z biskupství a že můžeme ukázat panu generálnímu vikáři i výsledky a plody naší mnohaleté česko-německé spolupráce, díky které je dnes Mouřenec opravdovou chloubou Šumavy a jedním z pilířů duchovního i kulturního života na Sušicku,“ říká Lukáš Milota, předseda spolku Přátelé Mouřence, který o kostel v současnosti pečuje. „Těšíme se na i na německé přátele a rodáky, kteří nechali před lety kostel opravit. Mouřenecký kostelík je dobrým příkladem česko-německé spolupráce, je to místo smíření, místo modliteb, silných zážitků a klidu,“ dodává Milota.

Mši doprovodí na varhany Marie Kolářová. Během slavnosti se na Mouřenec vrátí několik původních předmětů, které v minulosti tvořily inventář farnosti. Přímo u hřbitova, o jehož stav pečuje Obecní úřad Dlouhá Ves, bude během slavnosti také stánek s občerstvením. Před mší a po ní bude možné si také prohlédnout kostel, kostnici i malé muzeum Paměť Mouřence v sakristii a oratoři.

V úvodu bohoslužby spolek Přátelé Mouřence představí také letošní letní program. Od června do září pozve tento šumavský kostelík na adoraci, dva dětské dny a další akce. V plánu je řada koncertů, např. Báry Basikové, Jaroslava Hutky, varhanice Markéty Schley Reindlové nebo souboru Touch Of Gospel. Připravené jsou i přednášky o mouřeneckých freskách, barokní kostnici nebo zvonech. V červenci a srpnu bude v kostele každý den v 16 hodin komentovaná prohlídka v češtině, v plánu jsou i prohlídky v němčině.

Část výtěžku z česko-německé bohoslužby a z letošních letních akcí půjde na pořízení sochy patrona kostela, sv. Mořice. Ta bude na konci léta vyzdvižena do výklenku nad vchodem do kostela. Pískovcovou sochu světce vytvoří umělecký sochař Bartoloměj Štěrba z Kozojed. Finální práce na soše budou moci sledovat lidé přímo před kostelem v závěru července. Malé sochařské sympozium bude součástí Annínské pouti.