Potravinářská inspekce varuje před konzumací íránských rozinek s nepovolenou látkou

foto: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila přítomnost nepovolené látky v potravině „Rozinky“, v balení 100 kg, s označením data minimální trvanlivosti 30. 10. 2019, šarže L: OB010001019, země původu: Írán.

„Potravina obsahovala minerální olej, který není potravinářskou látkou a nesmí být v potravinářském výrobku obsažen. Množství použitého nepovoleného oleje činilo 86,1 mg/kg a výrobce tak porušil nařízení č. 1333/2008 Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách,“ uvedl Radoslav Pospíchal ze SZPI.

Předmětnou šarži rozinek uváděl do oběhu prodejce OŘÍŠEK s.r.o., Šmahova 1371/46, Brno – Slatina. Dodavatelem do ČR byla společnost Orient Bohemia s.r.o., Jarmily Glazarové 404/21, Olomouc.

„Pokud mají spotřebitelé uvedenou šarži doma, rozhodně ji nedoporučujeme ke konzumaci,“ dodal Pospíchal.

Inspekce zjištění notifikovala do evropského systému rychlého varování RASFF a s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty.