Poslanec Baxa předal krajskou funkci Vilímcovi

Jednání zastupitelstva Plzeňského kraje, foto: Plzeň TV

Zastupitelé Plzeňského kraje na svém 9. jednání, které se uskutečnilo v pondělí 12. února, schválili kromě jiného také změny v Zastupitelstvu Plzeňského kraje.  Na funkci člena zastupitelstva rezignoval Jiří Pospíšil, jehož mandát zanikl ke dni 16. ledna 2018. Dalším rezignujícím byl Martin Baxa, který se vzdal funkce náměstka hejtmana pro oblast kultury a památkové péče, a to ke dni 12. 2. 2018.

Martin Baxa

Na funkci předsedy Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK rezignoval také Vladislav Vilímec, stejně jako Jan Šašek na funkci člena Výboru pro regionální rozvoj a fondy Evropské unie ZPK. Posledním, kdo rezignoval, je Martin Huček, a to na funkci člena Výboru pro oblast dopravy ZPK.

Vladislav Vilímec

Zastupitelstvo následně zvolilo Vladislava Vilímce (člena ZPK) do funkce náměstka hejtmana s účinností od 13. 2. 2018, jemuž Rada Plzeňského kraje na svém jednání po skončení schůze zastupitelstva stanovila oblast působnosti novému náměstkovi – oblast kultury a památkové péče.

Zastupitelé též stanovili změnu uvolněných funkcí členů ZPK. Stále je stanoveno celkem 14 uvolněných funkcí. Změna je u náměstků hejtmana, kdy od 13. 2. 2018 je uvolněno pro výkon funkce všech šest náměstků, naopak funkce předsedy Výboru pro oblasti investic a správu majetku se stává funkcí neuvolněnou.