Poslanci mohou zvednout ruku pro lepší ovzduší

ilustrační foto

Devět z deseti lidí na světě dýchá znečištěný vzduch. Sedm milionů obyvatel planety ročně kvůli tomu zemře. Hlavními zdroji prachu v ovzduší je špatné spalování pevných paliv v domácnostech, průmyslová výroba, zemědělství, doprava a uhelné elektrárny. Vyplývá to z nejnovější studie Světové zdravotnické organizace (WHO).

V Česku není situace o nic lepší, než ukazují výzkumy WHO. Hnutí DUHA opakovaně upozorňuje, že téměř 60 % lidí v České republice žije v oblastech, kde jsou překračovány hygienické limity pro znečištění ovzduší. Ty jsou přitom benevolentnější, než jaké doporučuje WHO. Ta počítá s ročním limitem pro prach na úrovni 20 μg/m3. Česko má však roční limit dvojnásobný – 40 μg/m3 a jen díky tomu roční limit splňujeme na naprosté většině měřících stanic. Nedaří se však splňovat ani české limity pro denní koncentraci prachu a zejména koncentraci karcinogenního benzo(a)pyrenu a jedovatého ozonu.

Poslanci a poslankyně mají nyní velkou šanci situaci zlepšit. Projednávají totiž právě novelu zákona o ochraně ovzduší. K němu podala Česká pirátská strana už dvakrát kompromisní pozměňovací návrh. Druhý z nich byl už tak mírný, že dokonce umožňoval uhelným elektrárnám získat výjimku z nových limitů pro znečišťování ovzduší, ale omezoval platnost takové výjimky maximálně do konce roku 2025. Ačkoliv jej nepodpořil sněmovní výbor pro životní prostředí, ministerstvo životního prostředí jej neodmítá a poslanci jej na plénu mohou stále podpořit.

„Znečištění ovzduší je jeden z největších ekologických, ale také sociálních a ekonomických problémů planety. Také v České republice stále 6 z 10 lidí dýchá špinavý vzduch s prachem či karcinogenními látkami,“ říká programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh. „Poslanci nyní mohou pomoci, když schválí omezení výjimek z limitů pro znečištění z uhelných elektráren. Ministr Richard Brabec by je k tomu měl vyzvat, zlepšovat ovzduší je jeho odpovědnost, nestačí být návrhům neutrální. Ale ministr Brabec musí také přijít s dalším omezením znečištění z uhelných kotlů a kamen a finančně pomoci s výměnou topenišť i domácnostem s nízkými příjmy,“ tvrdí Koželouh na celostátním webu hnutí DUHA.