Pomník anděla na Mikulášském hřbitově ničí vandalové, socha dostane speciální ochranu

archiv: AF ART

Pomník truchlícího anděla u hrobu J. K. Tyla na Mikulášském hřbitově v Plzni, jejíž zrestaurování stálo přes 600 tisíc korun, bude pod speciální ochranou. V posledních letech je totiž často terčem vandalů.

Foto: SVS MP

„Bohužel v posledních třech letech 2016, 2017 a 2018 došlo opakovaně k závažnému poškození vandaly. U sochy byla uražena ruka s věncem. Škoda se vždy pohybovala okolo částky 70.000 korun, celková způsobená škoda byla 210.000 korun. Tyto skutečnosti vedly správce majetku k tomu, že v letošním roce bude socha truchlícího anděla u náhrobku J. K. Tyla zakryta bedněním před vandaly,“ uvedla Ilona Pelíšková ze Správy veřejného statku města Plzně.

V roce 2010 město Plzeň v zastoupení Správy veřejného statku města Plzně zajistilo kompletní zrestaurování pomníku J. K. Tyla na Mikulášském hřbitově. Zrestaurování sochy znamenalo především šetrné očištění, odstranění nevhodných nátěrů a modelačních doplňků z originálu. Veškeré práce probíhaly v ateliéru restaurátora, originál sochy byl uschován v depozitu. Na Mikulášský hřbitov byla osazena kopie původní sochy.