Litické zastupitelstvo zrušilo dřívější rozhodnutí starosty o pronájmu pozemků na montovny

Proti výstavbě hal v Liticích protestovali v březnu 2017 obyvatelé také na plzeňském náměstí Republiky. Ilustrační foto: Marie Osvaldová

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 6 Litice na svém pondělním zasedání zrušilo rozhodnutí starosty Jaromíra Janouška, ve kterých opakovaně schvaloval pronájem pozemků firmě Accolade, která chce přes tyto pozemky vést dopravní napojení k plánované výstavbě průmyslových hal na území Litic.

„Zastupitelstvo obvodu přijalo loni usnesení, ve kterém pronájem pozemků firmě Accolade neschvaluje. O tom, že zhruba o půl roku dříve starosta obvodu tento pronájem schválil nikdo ze zastupitelů nevěděl,“ řekl Michal Hausner (ANO), zastupitel MO Plzeň 6. Ten už dříve uvedl, že rozhodnutí, ve kterých starosta Janoušek schvaluje nájem pozemků firmě Accolade dostali zastupitelé do ruky až později, kdy usnesením zastupitelstva uložili starostovi tato rozhodnutí předložit.

„Že taková rozhodnutí dělá jsme za celé období nevěděli a nikdy nám to neřekl.. Kdybychom věděli, že taková rozhodnutí činil, zrušili bychom je už dávno. Neřekl nám o těchto jeho rozhodnutích ani po té, co jsme přijali negativní stanovisko k nájmu zmiňovaných pozemků,“ uvedl Hausner. Městský obvod Litice měl tedy až do doby, kdy zastupitelstvo zrušilo rozhodnutí starosty dvě protichůdná stanoviska.

Bez městských pozemků by litické montovny nemohly vzniknout. Bohužel, rada města v souladu s těmito dnes zrušenými rozhodnutími starosty Litic vloni schválila jejich pronájem investorovi. Podmínila je kladným stanoviskem EIA. Proti němu nyní bojuje vedení obvodu u správního soudu. Výsledek by měl být znám asi v říjnu.