Policisté posílí o Velikonocích hlídky na silnicích

Ilustrační foto

O velikonočních svátcích připravili policisté na území Plzeňského kraje řadu dopravně bezpečnostních a dopravně preventivních akcí. 

„V souvislosti s velikonočními svátky, kdy předpokládáme vyšší hustotu silničního provozu, jsme na celém území Plzeňského kraje připravili řadu dopravně bezpečnostních a dopravně preventivních akcí, které by měly přispět k ovlivnění nekázně účastníků silničního provozu a zároveň přispět ke snížení počtu dopravních nehod,“ uvedla mluvčí policie Pavla Burešová.

Na vytipovaných místech budou policisté dohlížet a kontrolovat dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zaměří se především na dodržování předepsaných rychlostních limitů, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček při přepravě dětí, telefonování za jízdy a další ustanovení, která řidičům ze zákona vyplývají. Na komunikacích tak řidiči v nadcházejících dnech mohou potkat více policejních hlídek, které budou mimo jiné realizovat i celou řadu dopravně preventivních činností. Jednou z akcí, která na území Plzeňského kraje v tomto období proběhne, je již známý celorepublikový projekt „Řídím, piju nealko pivo“. Ten má řidiče motorových vozidel upozornit na rizika spojená s konzumací alkoholu v silničním provozu. „Na vybraných stanovištích budou společně s našimi dopravními policisty i promotéři z Českého svazu pivovarů a sladoven a BESIPu, kteří budou zkontrolovaným řidičům, u nichž nebude zjištěno žádné protiprávní jednání, předávat různé propagační předměty – jednorázové alkohol testery, nealkoholické pivo apod. Při preventivních aktivitách se o těchto Velikonocích také zaměříme na poutání osádky ve vozidle a užívání autosedaček při cestování s dětmi. V tomto případě budeme dětem rozdávat vzdělávací letáčky, které budou děti, a jejich rodiče, upozorňovat na nutnost používání dětských zádržných systémů,“ doplnila Burešová.