Policisté nekontrolují jen na silnicích, ale také na vodě

Vodní nádrž Hracholusky

Zástupce Státní plavební správy se společně s policisty Obvodního oddělení Město Touškov při kontrole na Hracholuskách zaměřili zejména na vodáky, vůdce malých plavidel a na požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových a psychotropních látek. 

U vůdců malých plavidel kontrolovali policisté doklady potřebné k řízení plavidla a také doklady k samotnému plavidlu. Zkontrolováno bylo asi dvacet plavidel a policisté v jednom případě museli řešit jednoho vůdce plavidla, který neměl lodní osvědčení a řádně označené plavidlo. U vůdců malých plavidel, ale také u osob, plujících na malých loďkách či plachetnicích policisté provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu. Všechny tyto kontroly byly s negativním výsledkem. Kontrole se nevyhnul ani kapitán největší hracholuské lodi – výletní lodi Plzeň, která zde jezdí po pravidelné lince a pojme až 150 cestujících, a ani zde policisté nezjistili porušení předpisů.

Policisté i pracovník Státní plavební správy také kontrolovali také povinnou výbavu lodi.