Policisté budou během Slavností svobody v Plzni realizovat rozsáhlé bezpečnostní opatření

ilustrační foto / plzen.cz

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje připravilo v souvislosti s tradičními oslavami osvobození Plzně rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého budou nasazeny desítky policistů. Jeho cílem je zajištění klidu a veřejného pořádku nejen na všech místech konání akcí, ale i v jejich okolí.

Policisté budou tak ve zvýšené míře dohlížet i na ostatní části krajského města a monitorovat silnice v jeho okolí. Na veřejný pořádek a bezpečnost občanů budou především dohlížet policisté ze služby dopravní policie a pořádkové policie. Policisté budou samozřejmě kontrolovat bezpečnost a plynulost v silničním provozu všech účastníků těchto oslav. Dopravní policisté budou v případě potřeby řídit provoz.

„V případě průjezdu historických vozidel městem Plzní budou policisté přítomni po celé trase, přičemž budou dohlížet bezproblémový průjezd vozidel, která se budou v tomto případě řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích bez výjimek. Na dodržování předepsaných pravidel v silničním provozu se zaměří především dopravní policisté,“ řekl policejní mluvčí Jan Koželuh.

Určité zákonitosti budou muset dodržovat také účastníci oslav, kteří budou mít v držení střelné zbraně a střelivo. Tyto osoby budou muset dodržovat zákon o střelných zbraních a střelivu, který upravuje tuto problematiku.

„Vzhledem k tomu, že si oslavy vyžádaly určitá omezení v dopravě a současně vzhledem k tomu, že se očekává intenzivnější provoz na pozemních komunikacích, žádáme občany i návštěvníky Plzně, aby dbali dopravních značení a respektovali pokyny policistů. Stejně tak v maximální možné míře chránili svůj majetek a měli své osobní věci pod kontrolou,“ doplnil Jan Koželuh.