Podpořte svou akcí Evropský týden sportu

Ukázat veřejnosti, jak důležitý a přínosný je pravidelný pohyb, si klade za cíl již pátý ročník projektu nazvaného Evropský týden sportu. Uskuteční se už na podzim. I Vy můžete podpořit tento celoevropský projekt. Vyzvěte, prosím, sportovní organizace a další organizátory ve Vašem okolí k uspořádání sportovní akce během Evropského týdne sportu. Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září 2019 pořádá sportovní akci pro širokou veřejnost.

Prvních 70 přihlášených organizátorů získá navíc dárky pro účastníky. Podle statistik se od roku 2014 neustále snižuje pohybová aktivita napříč celou Evropskou unií. Téměř tři čtvrtiny Čechů nesportují nikdy nebo jen zřídka kvůli nedostatku času a motivace. Aktivní pohyb přitom není důležitý pouze pro udržování organismu v dobré kondici, ale zároveň snižuje riziko vzniku závažných onemocnění a má blahodárný vliv na psychický stav.

Zároveň se prokázalo, že pravidelný pohyb u dětí má pozitivní vliv na učení. Evropský týden sportu má za cíl tento negativní trend napříč všemi evropskými národy změnit. Zapojit se do něj jako organizátor může každý, kdo pořádá sportovní akci pro veřejnost v týdnu od 23. do 30. září. Přihlásit se do pátého ročníku Evropského týdne sportu 2019 zabere jen několik minut. Veškeré potřebné informace naleznete na webu Evropského týdne sportu. https://www.sportvokoli.cz/evropsky-tyden-sportu

Dlouhodobým cílem Evropského týdne sportu, který organizuje Evropská komise a v Česku ho koordinuje Český olympijský výbor, je vyzvat širokou veřejnost k pohybu po celý rok. Pro to, aby si jedinec mohl užívat blahodárných vlivů sportu stačí, aby se věnoval pohybové aktivitě alespoň 30 minut pětkrát do týdne. Stačí i čas od času jít do práce pěšky, každý pohyb se počítá. I proto je od začátku projektu jeho hlavním heslem #BeActive.