Podél trati ve Skvrňanech vznikne nová cyklostezka

ilustrační foto: EuroVelo.cz

Plzeň, zastoupená třetím městským obvodem, získá dotaci na akci nazvanou Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova. Podporu ve výši 2,623 milionu korun poskytne Plzeňský kraj, cyklostezka se bude budovat v roce 2018. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi krajem a městem schválila Rada města Plzně. Nová městská cyklostezka se stane propojkou dvou úseků stávajících cyklostezek, které se nacházejí v Plzni – Skvrňanech.

„Předpokládané celkové náklady na stavební realizaci projektu se očekávají ve výši 3,28 milionu korun včetně DPH. Požadovaná částka 2,623 milionu korun představuje 80 procent z celkových nákladů stavební realizace, zbývajících 20 procent uhradí třetí městský obvod ze svých zdrojů,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Stezka je řešena na pozemcích města Plzně a to v krátkém a v dlouhém úseku. Krátký úsek vznikne na místě stávajícího chodníku. Dlouhý úsek je navržen na úkor stávající zeleně a na úkor vjezdu na parkoviště ze stávající točky autobusu. Tento vjezd na parkoviště bude zrušen s tím, že dva ostatní vjezdy na parkoviště budou dostatečné. Význam budoucí cyklostezky je dán i její provázaností s cyklotrasou 37, která je součástí mezinárodní Panevropské cyklotrasy Paříž – Norimberk – Praha a je nejvýznamnější cykloturistickou tepnou Plzeňského kraje.

Projekt je připraven k realizaci, na akci je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce by měla proběhnout v roce 2018.