Podél trati v Plzni na Skvrňanech vznikne nová cyklostezka

ilustrační foto / plzen.cz

Nová cyklostezka vznikne podél trati ve Skvrňanech. Město Plzeň na ni získá dotaci z Plzeňského kraje ve výši 2,623 milionu korun, zbytek uhradí ze svého rozpočtu třetí městský obvod. Cyklostezka podél trati Českých drah – Lábkova se stane propojkou dvou úseků stávajících cyklostezek. Projekt je připraven k realizaci, na akci je vydáno pravomocné stavební povolení.

„Realizace přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v dané lokalitě, protože v současnosti jsou lidé nuceni vstupovat do vozovky, kde je provoz motorových vozidel,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Stezka je řešena na pozemcích města Plzně a to v krátkém a v dlouhém úseku. Krátký úsek vznikne na místě stávajícího chodníku. Dlouhý úsek je navržen na úkor stávající zeleně a na úkor vjezdu na parkoviště ze stávající točky autobusu. Tento vjezd na parkoviště bude zrušen s tím, že dva ostatní vjezdy na parkoviště budou dostatečné. Význam budoucí cyklostezky je dán i její provázaností s cyklotrasou 37, která je součástí mezinárodní Panevropské cyklotrasy Paříž – Norimberk – Praha a je nejvýznamnější cykloturistickou tepnou Plzeňského kraje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here