Počty obyvatel zvyšují cizinci

V loňském roce stoupl počet občanů města Rokycany  o 60 cizinců a poklesl o 12 občanů české národnosti. Celkem tak  k 31. 12. 2016  žilo v Rokycanech o 48 občanů víc než v roce 2015,  tedy 14 153.