Počet volných městských bytů v Plzni klesá díky investicím do jejich oprav

Foto: Plzen.eu

Městu Plzeň se daří snižovat počty volných bytů. K 31. říjnu 2015 mělo ve svém majetku 641 volných bytů, ale v polovině letošního roku už bylo volných pouze 492 bytů. Snižování počtu volných bytů se daří díky navýšení rozpočtu Bytového odboru Magistrátu města Plzně a to na správu bytů nad rámec běžného rozpočtu.

„Na konci roku 2015 došlo k navýšení rozpočtu o 15 milionů korun na opravy volných bytů. Jednalo se o prostředky z přebytku rozpočtu v roce 2015. Nevyčerpaných 12 milionů korun bylo následně převedeno do roku 2016 a zároveň byl rozpočet na správu navýšen o dalších 25 milionů korun. V tomto případě se jednalo o část finančních prostředků získaných z prodeje 12 domů,“ vysvětlil radní pro správu městských nemovitostí David Šlouf (ODS).

V roce 2016 vyčerpal celkem bytový odbor na opravy volných bytů 31,8 milionu korun, zbylých 5,2 milionu korun se převedlo do roku 2017, kdy byl opět navýšen rozpočet o 23 milionů korun z prodeje domů. „V minulém roce jsme tedy využili 28,2 milionu korun. Díky těmto finančním prostředkům postupně došlo k opravám vyššího počtu bytů a jejich následnému obsazení vybranými uchazeči,“ popsal financování oprav volných bytů radní David Šlouf.

Z přidělených finančních prostředků nad rámec rozpočtu se podařilo opravit 274 bytů. Průměrná cena oprav jednoho volného bytu vyšla na 216 tisíc korun. Nejprve se opravily byty s nižší předpokládanou cenou. Byty se následně nabízely zájemcům z řad žadatelů o městský byt. „Z takto opravených bytů jsme inkasovali k polovině letošního roku nájemné ve výši 15,7 milionu korun,“ vysvětlil Zdeněk Švarc, vedoucí Odboru bytového Magistrátu města Plzně.

O městské byty je velký zájem, od začátku roku do začátku srpna bylo zveřejněno 24 bytů k pronájmu a zájemci podali celkem 1570 přihlášek. Extrémní zájem je o byty s podlahovou plochou mezi 40 až 65 čtverečními metry, na které lidé podali přes sto přihlášek na byt.

Z dlouhodobě volných bytů, které nebyly řešeny, a jichž bylo v říjnu 2015 celkem 311, je nyní určeno k opravě pouze 58 bytů. Z tohoto množství je 21 bytů v domech určených k prodeji či ke směně, které se obvykle neopravují. Zbývá tak pouze 37 volných bytů, jež vyžadují zejména zásahy do stavební konstrukce celého domu, například se jedná o přízemní byty se spodní vlhkostí či některé velkometrážní byty, které není možné rozdělit či jinak vhodně upravit.