Po nové lávce na mostu přes Hracholusky už mohou pěší i cyklisté

Na lávce musí cyklisté sesednout z kola. Foto: KÚPK

Pěší a cyklisté už mají k dispozici 210 metrů dlouhou lávku na železničním mostě přes přehradu Hracholusky. Lávka je součástí nově zrekonstruovaného železničního mostu na trati Pňovany – Bezdružice, umožní bezpečné překonání přehrady Hracholusky a zajistí napojení na dálkové cyklotrasy. Spojí se tak Plzeňsko a Tachovsko. V minulosti chodili lidé po mostě nelegálně po kolejích. Ocelová lávka přišla na 12,7 milionu korun, z čehož deset milionů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Dalších 3,5 milionu šlo z prostředků kraje na stometrová napojení lávky na cyklotrasy vedoucí po obou stranách přehrady.

Železniční most dokončený v roce 1901 tvoří dva pilíře, tři ocelová pole a krajní části mostu na kamenných obloucích. Na železničním mostu byla letos v dubnu vyměněna všechna tři pole vrchní železné konstrukce. Rekonstrukce přišla na 109 milionů. Výška mostu nad hladinou přehrady Hracholusky je 37 metrů. Navzdory zákazu se most stal běžným způsobem pro překonávání přehrady místními obyvateli, chataři či turisty, a to pěšky, na kolech i jinak.

Most se díky lávce stane vyhledávanou atrakcí. Foto: KÚPK

„Plzeňský kraj s cílem legalizovat tento stav a zajistit řádnou možnost překonat údolí řeky Mže dohodl spolupráci se SŽDC a v rámci rekonstrukce mostu a výměny jeho ocelových konstrukcí byla na nové konstrukci po jejich západní straně namontována lávka,“ uvedl náměstek hejtman pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

Díky lávce se teď podařilo propojit dálkovou cyklotrasu č. 37 Panevropa – Radweg a dálkovou cyklotrasu č. 306, která vede do Karlovarského kraje v turisticky zajímavé lokalitě. Taktéž místním obyvatelům a chatařům umožní bezpečné překonání přehrady Hracholusky. „Lávka je opařena rošty, které při přechodu umožňují pohled pod sebe na vodní hladinu Hracholuské přehrady. Svoji konstrukcí je tak zajímavou turistickou atrakcí,“ dodává hejtman Josef Bernard (ČSSD).

Foto: KÚPK

Lávka má pět polí. Krajní pole tvoří samonosné ocelové konstrukce o délkách 6,25 a 17,22 m. Středová část lávky je tvořena příčníky, které jsou spojeny s 2., 3. a 4. polem mostu o délkách každé části 57,15 m. Lávka je umístěna na spodní části mostních konstrukcí, takže její podélný profil tvoří tři klesání a stoupání se sklonem až 15 procent. Je široká dva metry. Podlahu lávky tvoří lisované rošty, zábradlí je ocelové. Nejnižší místa lávky jsou přibližně sedm metrů pod úrovní železniční trati a 32 metrů nad hladinou přehrady Hracholusky.

Slavnostní stříhání pásky. Foto: KÚPK

Lávka vede z plzeňské strany od Pňovan a na druhé straně do Malovic na Tachovsku. V nedaleké Lomničce se díky ní propojí dálkové trasy číslo 37 a číslo 306, která vede do přes Bezdružice do Karlovarského kraje. V rámci nové cyklokoncepce by přes lávku měla vést žlutá trasa na sever kolem Úterského potoka na Eurovelo 4, která vede kolem Manětína.