PMDP spolupracuje na mezinárodním projektu, má snížit uhlíkovou stopu

foto: PMDP

Do mezinárodního projektu INTERREG EfficienCE, jehož záměrem je snížit uhlíkovou stopu ve Střední Evropě se zapojilo i město Plzeň prostřednictvím Plzeňských městských dopravních podniků. PMDP se projektu zúčastní s bateriovou posilovací stanicí, která bude sloužit k vyrovnání špičkového zatížení v trolejové síti a podpoří energeticky účinné formy městské dopravy, zejména rozvoj trolejbusů.

V projektu zahájeném v červnu 2019 v německém Lipsku spojily své síly městské úřady, společnosti veřejné dopravy, univerzity a konzultanti udržitelné mobility, aby prozkoumali a vyzkoušeli opatření ke zvýšení energetické účinnosti a roli obnovitelných zdrojů energie v systémech veřejné dopravy.

„Většina středoevropských měst má rozsáhlé systémy veřejné dopravy, které se mohou stát základem služeb nízkouhlíkové mobility. Veřejnou dopravu ve středoevropském regionu využívá více než 63 procent dojíždějících. Opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na infrastruktuře veřejné dopravy tak mohou mít obzvláště velký dopad na snižování emisí CO2. Do projektu je zapojeno sedm zemí, kromě Česka to jsou Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, Maďarsko a Slovinsko,“ vysvětlil René Vávro, mluvčí PMDP.

Projekt naplňuje vytčený cíl tím, že orgánům místní správy, organizátorům a provozovatelům veřejné dopravy poskytuje pomoc s přípravou plánovacích a finančních strategií a akčních plánů, realizací pilotních opatření a vytvářením nástrojů a školení pro plánování a provozování nízkouhlíkové infrastruktury. Mezi aktivity mezinárodního projektu EfficienCE patří například testování nových lehkých fotovoltaických materiálů, které budou napájet osvětlení, výtahy a eskalátory ve stanicích metra, nebo využití infrastruktury veřejné dopravy k nabíjení elektrických vozidel.

Výsledky pilotních aktivit, znalosti a osvědčené postupy v oblasti energeticky účinných opatření shromážděné v jednotlivých městech budou předávány napříč regiony střední Evropy. „Dvanáct partnerů, včetně sedmi organizátorů/podniků veřejné dopravy ze sedmi zemí, bude spolupracovat po dobu tří let s cílem prozkoumat nevyužitý potenciál v tomto odvětví a přispět k naplnění cílů uvedených v Bílé knize EU, tedy snížit emise z dopravy do roku 2050 o 60 procent a snížit na polovinu míru využití ‚konvenčně poháněných‘ automobilů v městské dopravě do roku 2030,“ doplnil mluvčí PMDP.