V Plzni se chystá veřejná debata o územní studii Americká – Sirková

Budoucí možná podoba lokality.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně chystá na měsíc leden představení územní studie Americká – Sirková. Se základními podmínkami pro budoucí podobu území mezi Americkou ulicí, Denisovým nábřežím a Nádražní ulicí, jehož součástí je i prostor po bývalém Domu kultury, se mohou zájemci přijít seznámit na veřejnou debatu ve středu 10. ledna 2018 od 17 hodin do bývalého obchodního domu Tesco na Americké.

Veřejné diskuze se zúčastní zástupci města Plzně, zpracovatelského týmu z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, klíčoví vlastníci v území i externí odborníci na územní plánování a architekturu. Přítomní se budou moci seznámit s principem navržených regulačních prvků pro budoucí podobu řešeného území. Součástí programu bude moderovaná diskuze.

Zároveň bude od 8. do 28. ledna 2018 v chodbě Měšťanské besedy v Kopeckého sadech umístěna výstava věnující se nové studii i historickému vývoji prostoru mezi řekou Radbuzou a železnicí v kontextu doby. Výstava slouží pro bližší seznámení s daným územím a jeho významem v dějinách Plzně.

Územní studie Plzeň, Americká – Sirková byla odsouhlasena usnesením Zastupitelstva města Plzně číslo 465 dne 26. října 2017.