Plzeňští poskytovatelé služeb v sociální oblasti si na činnost rozdělí 1,5 milionu

Péče o postiženou osobu. Ilustrační foto

Celkem 34 žádostí na 48 projektů přijal Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně v rámci dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti. Ten byl vyhlášen letos v lednu a na konci února se uskutečnil sběr žádostí. Rada města Plzně souhlasila s poskytnutím dotace 27 subjektům v celkové částce 1,38 milionu korun, které musí schválit ještě zastupitelstvo. Radní schválili také dalších pět dotací v celkové výši 117 tisíc korun na menší projekty.

„Částka vyčleněná na tento dotační program je 1,5 milionu korun. Mezi podporované aktivity v letošním roce patří dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí, aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity. Tyto uvedené oblasti město podporuje již dlouhodobě. Nově přibyla podpora mobilní specializované paliativní péče. Její poskytovatelé tak poprvé obdrží celkem 255 tisíc korun,“ uvedla náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková (ANO).

„Maximální částka žádosti byla 200 tisíc korun pro žádosti obsahující více projektů a sto tisíc pro žádosti s jedním projektem,“ dodal administrátor žádostí o dotace Lukáš Mařan z Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Mezi úspěšnými žadateli je například Salesiánské středisko mládeže, krajská pobočka Seniorů České republiky, společnost Možnosti tu jsou, Mamma HELP, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Spolek neslyšících Plzeň, Unie ROSKA, Ponton, TOTEM nebo spolek DAVID A GOLIÁŠ.