Plzeňský Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem vzbudil velký zájem lidí

foto: V. Čermák

Ve středu 30. ledna 2019 se otevřelo celé druhé patro bývalého obchodního domu Prior na Americké třídě v Plzni pro návštěvníky Veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitostem, který zorganizovala s.r.o. Grafia již posedmé. Padesát zaměstnavatelů nabídlo pracovní místa od dělnických až po manažerské. Záštitu nad letošním ročníkem veletrhu převzal Martin Baxa, primátor města Plzně.

Moderátor celého dne David Brabec v rámci slavnostního zahájení přivítal starostu Městského obvodu Plzeň 3 Davida Procházku, člena Rady města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimila Golu, ředitelku odboru zaměstnanosti Úřadu práce v Plzni Lenku Jindrovou a v neposlední řadě hlavní organizátorku všech sedmi ročníků Janu Brabcovou.

Veletrh, kde účast podle odhadu pořadatelů a vydaných materiálů se pohybovala kolem 2 600 účastníků, zaznamenal posun ve struktuře návštěvníků. Zatímco v předešlých letech byla většina návštěvníků z řad nezaměstnaných a nabízené pozice byly převážně z výrobní sféry, v současné době veletrh navštěvují lidé, kteří práci mají, ale hledají lepší, ať už jde o platové podmínky, kolektiv či různé benefity.

Návštěvníci ocenili celodenní vzdělávací program, který byl stejně jako vstup na veletrh zdarma. Přednášky obsahovaly rychlé a srozumitelné informace, např. jak si připravit životopis a pohovor, jak se zorientovat na pracovním trhu v ČR či v zahraničí a co všechno si v pracovní smlouvě zkontrolovat. Už názvy některých přednášek napovídají o jak pestrou tématiku šlo: „Jak se z tý práce nezbláznit“, „Blázníš? No a!“, „Jak nepřijít na mizinu?“ a další.

Další fotografie najdete na Veletrh práce a vzdělání 2019.

V popředí zájmu účastníků po celý den bylo určitě kariérové poradenství a personální testování. Už tradičně byly součástí veletrhu poradny pracovně právní, celoživotního vzdělávání, pro začínající podnikatele i poradna grafologická, neboli co prozradí naše písmo. Na veletrhu bylo také možno bezplatně otestovat zrakovou kondici, využít image poradnu a získat fotku do životopisu. A jako obvykle mohli návštěvníci přinést staré brýle do sbírky plzeňského Lions Clubu. Nasbíralo se úctyhodných 700 brýlí, které budou předány do rozvojových zemí potřebným.

Novinkou byla letos poradna duševního zdraví, které se týká do určité míry každého člověka. O duševním zdraví by se mělo hovořit a v případě problémů vyhledat odbornou pomoc.

Během veletrhu bylo také předáno ocenění Mamma/Parent Friendly za rok 2018, které patří podnikům přátelským rodině. Jedná se o firmy, které se starají nejen o zaměstnance, ale i o jejich rodiny a inspirují ostatní. Odbornou porotou byly vyhodnoceny firmy:

Drůbežářské závody Klatovy a.s.
Hofmann Wizard s.r.o.
Konplan s.r.o.
Rina Europe s.r.o.
Rondo obaly s.r.o.