Plzeňský varhanní festival uvádí v katedrále na náměstí Stefana Baiera z Německa

foto: plzen.cz

V pondělí 25. května od 19:30 se v kostele sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni představí varhaník z partnerského města Regensburg Stefan Baier. Na programu budou skladby Johanna Sebastiana Bacha, Moritze Brosiga a Felikse Nowowiejského.

Stefan Baier
Stefan Baier

Stefan Baier získal první hudební vzdělání u Toni Glasse a Wolfganga Zerera, kteří zásadně ovlivnili jeho profesionální směřování. Také jeho členství Niederalteicher Scholaren vedených Konradem Ruhlandem mělo velký vliv na jeho hudební vývoj. Hudební studia se zaměřením na církevní hudbu, hru na varhany a cembalo ho  poté přivedlo do Regensburgu a Vídně, kde byl žákem Karla Friedricha Wagnera, Michaele Radulescu a Gordona Murray. Po vystudování se Baier nakonec usadil v Řezně, kde pracoval jako odborný asistent na univerzitě katolické chrámové hudby a hudební výchovy. V roce 2003 byl jmenován profesorem a od roku 2011 zastával funkci rektora. Kromě svých aktivit v Regensburgu přednáší na univerzitách ve Švédsku, Polsku a Portugalsku a vede kurzy varhanní interpretace a staré hudby. V současnosti je varhaníkem tří chrámů v centru města Regensburgu, a to kostelů církve evangelické luteránské. Inicioval též vznik souboru Ensemble für Alte Musik. Baier se také věnuje pořádání varhanních koncertních řad a varhanních nešpor v Regensburgských kostelích, při nichž je možné se setkat se světoznámými interprety, jako jsou Hans­Ola Ericsson, Joris.

Součástí festivalu je i velmi zajímavá výstava Plzeňské varhany, která je rovněž instalována v katedrále sv. Bartoloměje a je možné si ji prohlédnout před koncertem nebo po jeho skončení.

Osmý ročník Plzeňského varhanního festivalu pořádá obecně prospěšná společnost Ars Christiana za podpory Magistrátu města Plzně.