Plzeňský literární festival startuje za pár dnů

Středisko západočeských spisovatelů ve spolupráci s Knihovnou města Plzně připravily čtvrtý ročník Plzeňského literárního festivalu, který se pochopitelně ponese v duchu oslav století republiky. Své programy nabídne od 11. října do 19. listopadu.

Za sto let své existence prožila naše republika ledacos a spisovatelé byli vždy u toho. A tak nemohou chybět ani u letošních oslav. Členové Střediska západočeských spisovatelů zapátrali v rodinné historii a beletristicky zpracovali příběhy svých předků, které se váží k první světové válce, vzniku republiky a jejím prvním letům. Vznikla tak kniha Moje republika 1918 – 2018, která bude mít křest 27. října v DEPO2015.

Plzeňský literární festival rovněž připomene několik osobností, jejichž jména patří k období první republiky. Na 19. listopadu je připraven komponovaný pořad T. G. M. vzpomíná. Vychází z knihy Hovory s T.G.M., ale dává prostor i osobnosti Charlotty Garrigue Masarykové. Mluvené slovo doprovodí árie z oper Bedřicha Smetany a lidové písně, které zpívala přítelkyně Masarykovy rodiny, operní pěvkyně Jarmila Novotná. Scénické čtení připravila Gabriela Špalková, která ke spolupráci pozvala členy činohry Divadla J. K. Tyla Pavla Pavlovského a Moniku Švábovou, zpěvem doprovodí sólistka opery Radka Sehnoutková. Hudební nastudování, dramaturgie a klavírní doprovod Ivan Pařík.

Bendova 10 / foto: www.adolfloosplzen.cz

18. října zve Plzeňský literární festival na přednášku Martina Gromana o Ferdinandu Peroutkovi. V Loosově interiéru v Bendově 10 na něj zavzpomíná i jeho vnučka Terezie Kaslová. Radovan Lovčí připravil na 8. listopadu přednášku o rodákovi z Kožlan, významném prvorepublikovém politikovi a hlavně spisovateli Vojtovi Benešovi.

Den po výročí republiky zve Knihovna města Plzně Na skok do první republiky. Stejnojmenný pořad Markéty Čekanové a Dušana Rady připomíná zlatou éru republiky skrze literaturu, hudbu, film, tanec i trochu politiky. Mezi osobnostmi spjatými se stoletím republiky nechybí ani vzpomínka na stoletého plzeňského rodáka Miroslava Horníčka. Knihovna města Plzně zařadila do festivalového programu další dva díly Hovorů o H. V říjnu budou věnovány Horníčkovým povídkám a chvalozpěvům, v listopadu dojde na téma úvahy, filosofie, umění a jiné.

Součástí festivalu bude i tradiční slavnostní vyhlášení výsledků Ceny Bohumila Polana 2017. Ceremoniál se uskuteční jako vždy v obřadní síni plzeňské radnice, a to v pátek 16. listopadu. Tradičním partnerem Ceny Bohumila Polana je ČEZ.

Na 11. října přichystal Plzeňský literární festival lahůdku, která potěší vedle milovníků literatury i milovníky architektury. Zavede je do prostor, které patřily rodině Semlerových a představí příběh této rodiny. I letos přispěla Knihovna města Plzně do festivalového programu pestrou nabídkou svých tradičních pořadů v Polanově síni. Na téma stého výročí republiky dojde 16. října v pořadu Publicisté.cs–Aktuálně, jehož hostem bude historik a televizní publicista Přemysl Čech. Kalendář plzeňský pro rok 2019 připravil David Růžička a pojednal ho jako Bedekr po staré Plzni. Na jeho křest jste zváni v úterý 6. listopadu. O den později, 7. listopadu, se v Polanově síni uskuteční diskusní seminář k nové knize Ilony Švihlíkové a Miroslava Tejkla Kapitalismus, socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel?

Znovu i na letošním ročníku Plzeňského literárního festivalu ožijí texty členů Střediska západočeských spisovatelů. Jejich zhudebnění se ujali studenti plzeňské konzervatoře, absolventi katedry hudební kultury Západočeské univerzity i zkušení skladatelé. Nastudoval je Plzeňský dětský sbor a jeho přípravný sbor Javořičky pod vedením sbormistryně Bedřišky Koželuhové a spolu s dalšími skladbami je provede 6. listopadu v Západočeském muzeu.