Plzeňský kriminalista získal ocenění za celoživotní mistrovství kriminalistické techniky

foto: Policie ČR

Policista Městského ředitelství policie Plzeň Josef Fanta byl oceněn ředitelem Kriminalistického ústavu policie České republiky.

V pražské budově České národní banky proběhlo ocenění nejlepších kriminalistů České republiky. Mezi oceněnými byl policista Městského ředitelství policie Plzeň Josef Fanta. Plzeňský kriminalista získal cenu za celoživotní mistrovství v oblasti kriminalistické techniky a expertiz, která mu byla udělena z rukou ředitele Kriminalistického ústavu Policie České republiky a náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Nprap. Josef Fanta je policistou již dvaatřicet let. V roce 1986 nastoupil na obvodní oddělení v Plzni na Slovanech, kde sloužil 4 roky. Následně se v 90. roce stal součástí týmu Oddělení kriminalistické techniky Městského ředitelství policie Plzeň. Nprap. Fanta má za sebou stovky zajištěných stop, provedených fotodokumentací a domovních prohlídek. Své bohaté zkušenosti a znalosti, tak předává i nově nastupujícím kolegům. „Díky vzájemné spolupráci s kolegy jsme odhalili a odhalujeme pachatele, kteří se nejčastěji dopouštějí majetkové trestné činnosti, ale hlavně také těch, kteří neváhají páchat závažné trestné činy, jako jsou vraždy “.

Obor kriminalistikaje v současné době představován odvětvími: mechanoskopie, trasologie, elektrotechnika, defektoskopie, metalografie a technická diagnostika, balistika, zkoumání ručního písma, zkoumání písma psacích strojů, technické zkoumání dokladů a písemností, technické zkoumání pravosti platidel a cenin, daktyloskopie, chemie, fyzikální chemie, biologie, genetika, antropologie, fonoskopie, zkoumání videozáznamů, zkoumání fotografií a fotografické techniky, analýza dat a zkoumání nosičů dat.

Za příkladné plnění služebních povinností spočívajících v dlouhodobém dosahování velmi dobrých výsledků v souvislosti s vyhledáváním a zajišťováním kriminalistických stoú a výkonem kriminalisticko-technické činnosti převzal nprap. Josef Fanta také z rukou ředitele Městského ředitelství policie Plzeň ocenění a poděkování.