Plzeňský kraj na příští rok chystá rozpočet se schodkem 857 milionů korun

Krajský úřad Plzeňského kraje.

Rozpočet se schodkem ve výši 857 milionů korun plánuje na příští rok vedení Plzeňského kraje. Důvodem je velké množství naplánovaných investičních akcí. Až doposud kraj hospodařil od svého založení bez dluhů. Teď bude čerpat peníze ze schváleného úvěru ve výši 1, 5 miliardy korun, aby mohl předfinancovat projekty, na které získal dotaci. Rozpočet schválila v pondělí rada kraje, zastupitelé o něm budou rozhodovat na svém prosincovém jednání.

„Předpokládáme, že v roce 2019 budeme čerpat z toho úvěru částku ve výši přesahující jednu miliardu. Zároveň předpokládáme, že ještě během tohoto roku budeme schopni z úvěru splatit 541 milionů korun,“ vysvětlila ekonomická náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová (ODS).

Kraj také předpokládá, že příští rok bude mít celkové příjmy ve výši 6,2 miliardy korun a výdaje sedm miliard korun. Vyšší příjmy jsou dány vysokou zaměstnaností v naší zemi nikoliv zlepšením výběru daní, jak se snaží tvrdit ústy premiéra ministerstvo financí. Pro letošní rok má Plzeňský kraj schválený rozpočet s příjmy 5,3 miliardy a výdaji 5,6 miliardy korun. Největší část příjmů krajského rozpočtu činí daňové příjmy, ty by se měly v příštím roce vyšplhat na rekordních 5,2 miliardy korun. Pro představu to je zhruba o 800 milionů korun více, než byly v roce 2016.

Krajský rozpočet na rok 2019 je sestaven jako výrazně investiční. Samotné investice představují 41 procent rozpočtu. Nikdy v minulosti se tolik neinvestovalo. Je to i díky velkému množství individuálních projektů, které získaly dotace od státu, IROP, ITI či z programů přeshraniční spolupráce. „Celkové investice dosáhnou příští rok téměř tři miliardy korun. Individuální projekty představují 1,3 miliardy korun. V roce 2009 dosáhly celkové krajské kapitálové výdaje částky 1,2 miliardy korun,“ uvedla náměstkyně Krejsová.

Nejvíce peněz z rozpočtu spolkne jako obvykle doprava. Na zajištění dopravní obslužnosti padne jedna miliarda. Na vlastní individuální projekty v dopravě dá kraj v roce 2019 celkem 542 milionů korun, dalších 640 milionů investuje do oprav a staveb silnic z vlastních prostředků. Na stavby cyklostezek a cyklotras půjde 50 milionů. Kraj zatím neví, zda i příští rok dostane od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) příspěvek na opravy silnic, což by bylo dalších 300 až 400 milionů navíc.

Hejtman Josef Bernard (ČSSD) zdůraznil, že nikdy nebyl příspěvek od SFDI začleněn do rozpočtu kraje. „Chceme s ostatními hejtmany tlačit na vládu, aby příspěvek na opravu silnic z fondu SFDI krajům dala,“ řekl hejtman.

Ve školství chce kraj ve svých středních školách investovat 425 milionů korun zejména na rekonstrukce a zateplení objektů a vybavení škol, učeben a laboratoří. V kultuře bude kraj investovat přes 200 milionů korun na rekonstrukce památek. Peníze by měly jít na opravu dalšího objektu s interiérem od Adolfa Loose, na pokračování dostavby barokního areálu v Mariánské Týnici, na dokončení rekonstrukce národní technické památky vodního hamru v Dobřívi nebo na vznik sklářského muzea v Kašperských Horách.

Další oblastí, kam teče nejvíce peněz z krajského rozpočtu je zdravotnictví. Celkem se jedná o 704 milionů korun. Na provoz záchranné služby, která je zřejmě nejlepší v zemi jde 317 milionů korun. Vedle toho dostávají záchranáři ještě příspěvek na obměnu techniky a vozového parku. Dalšími miliony musí kraj uhradit ztrátu svých nemocnic. Ta má být v příštím roce 240 milionů korun. Ze zbývajících peněz se hradí provoz pohotovostí nebo protialkoholní záchytné stanice.