Plzeňský centrální obvod získal dotaci na novou cyklostezku

ilustrační foto / plzen.cz

Investiční akce plzeňského centrálního obvodu získala od Plzeňského kraje podporu ve výši 2,63 milionu korun. Nová cyklostezka propojí dvě stávající cyklostezky ve Skvrňanech a její realizace začne ve 2. čtvrtletí letošního roku.

Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů – to je cíl třetího plzeňského obvodu vybudováním cyklostezky podél trati Českých drah v Lábkově ulici v plzeňských Skvrňanech, kde musí lidé vstupovat do vozovky a jsou ohrožováni provozem motorových vozidel. Cyklisté se pak pohybují po stávajících úsecích cyklotras, kde jsou nuceni sjet na komunikaci a opět se vracejí na další úsek již existující cyklotrasy. Náklady této akce se odhadují na
3, 28 milionu korun včetně DPH.

„Z této částky nám 80% nákladů, tedy zhruba 2,63 milionu korun, poskytne formou dotace Plzeňský kraj z rozpočtové oblasti Doprava – Budování cyklostezek a cyklotras. Zbylých 20% procent nákladů pak půjde z rozpočtu našeho obvodu“, informuje Radoslav Škarda, I. místostarosta MO Plzeň 3.

Vznik této cyklostezky je přínosem ve vytváření sítě cyklistických komunikací ve městě Plzni, na níž pak navazuje i celková cyklistická síť kraje. Význam však nebude pouze místní či regionální. „Provázanost plánované cyklotrasy s cyklotrasou 37 přesahuje i hranice kraje, neboť je součástí mezinárodní Panevropské cyklotrasy Paříž – Norimberk – Praha, která je nejvýznamnější cykloturistickou tepnou Plzeňského kraje“, dodává Radoslav Škarda.