Plzeňský centrální obvod vysadil v letošním roce rekordní množství stromů

ilustrační

Na Městském obvodě Plzeň 3 se stalo již dobrým zvykem, že jsou stromy každoročně vysazovány na různá vhodná místa. Z větší části se jedná o dosadby stávajících alejí, uličních stromořadí nebo tam, kde strom z nějakého důvodu chyběl.

„Jenom na Borech jsme v letošním roce vysadili 262 alejových stromů a to v ulicích V Bezovce, Schwarzova, Žižkova, Mánesova a mnoha dalších,“ informuje David Procházka, místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

Z nových stromů se mohou těšit i ve Skvrňanech, kde v ulicích Lábkova, Vojanova, Vejprnická a Macháčkova bylo vysazeno celkem 97 stromů. Druhová skladba vysazených dřevin se odvíjí vždy od lokality a od stávajícího složení stromořadí. Vysazeny byly například javor mléč, olše srdčitá, dub letní, višeň obecná, lípa srdčitá, platan javorolistý aj.

„S letošní výsadbou ještě nekončíme. Dalších padesát stromů bude vysazeno v ulicích Klatovská, Vejprnická, Čermákova a Heyrovského,“ dodal David Procházka.