Plzeňský centrální obvod nabízí seniorům atraktivní zájezdy

Karlštejn / foto: pixabay.com

Úřad městského obvodu Plzeň 3 pořádá každoročně několik tuzemských i zahraničních zájezdů, které si senioři mohou koupit za lákavé ceny. V letošním roce si zájemci mohou vybrat z pěti výletů.

„V letošním roce předkládáme seniorům obvodu čtyři tuzemské a jeden zahraniční zájezd. V nabídce je například výlet k lomu Velká Amerika a na hrad Karlštejn, návštěva zámku Kratochvíle a muzea koněspřežky v Kerschbaumu či jejich oblíbený zahraniční zájezd, který jsme naplánovali na prosinec. Už teď se mohou těšit do rakouského města Steyr na výstavu betlémů s dalším přesunem do Lince na adventní trhy, vyjmenoval místostarosta obvodu Stanislav Šec.

„Jsme rádi, že i letos můžeme nabídnout našim seniorům něco speciálního a tím je prohlídka  hráze přehrady Hracholusky, plavba lodí po nádrži s následným výletem historickým autobusem do kláštera Teplá“, dodal David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Zájezdy jsou pořádány pro seniory s trvalým pobytem na území MO Plzeň 3, kteří v letošním roce dosáhnou nejméně 60 let věku. V případě manželského páru stačí, když tuto podmínku bude splňovat jeden z nich.

Při úhradě zájezdů předloží účastník občanský průkaz. U manželské dvojice postačí, pokud se dostaví v den prodeje jen jeden z nich a předloží občanský průkaz manžela/manželky.

V den prodeje je možno zakoupit pouze dva zájezdy, další pak v následující úřední dny do vyprodání. Ceny zájezdů jsou bez vstupů, které si každý účastník hradí sám. Pouze u zájezdu historickým autobusem je v ceně zahrnuta prohlídka hráze s odborným výkladem a plavba lodí po hracholuské přehradě. Prodej zájezdů bude zahájen dne 14. 3. 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti v suterénu budovy úřadu. Budova úřadu i suterénní zasedací místnost budou zpřístupněny od 6 hodin.

Při příchodu si každý zájemce vyzvedne na recepci pořadové číslo. Upozorňujeme, že pro každého zájemce bude vydáno pouze 1 pořadové číslo.