Plzeňský centrální obvod letos naplánoval investice za desítky milionů korun

ilustrační foto / ÚMO Plzeň 3

Minimálně sedm investičních akcí za desítky milionů korun naplánoval pro letošní rok plzeňský centrální obvod. Většina z nich bude zahájena již během jarních měsíců.

„Jednou z největších akcí bude rekonstrukce ulice Chatová v Radobyčicích, jejíž stav je zcela nevyhovující. V rámci této rekonstrukce bude vybudováno i odvodnění komunikace a veřejné osvětlení a samozřejmě budou upraveny i plochy zeleně“, informuje Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu.  Zrekonstruováno tak bude celkem 436 metrů komunikace. „Celá ulice tak získá charakter městské komunikace – obytné zóny,“ dodává Petr Baloun.

Rozšíření parkovacích míst pak dojde v ulicích U Borského parku, Lábkova a v předních Skvrňanech v blízkosti objektu JSDH Skvrňany.

„Rekonstrukcí a reorganizací stávajících parkovacích míst získáme 322 nových parkovacích stání. Navíc budou upraveny přilehlé chodníky, které budou dlážděné,“ vypočítává I. místostarosta centrálního obvodu.

Investice půjdou i do mateřských škol v obvodu. Zateplení se dočká mateřinka ve Schwarzově ulici, kde půjde o náročnou akci vzhledem k tomu, že jde o nemovitou kulturní památku. Rekonstrukcí pak projde sociální zařízení mateřské školy v Puškinově ulici.

„Čtrnáct obvodních mateřských škol bude také vybaveno audio vizuální technikou, která umožní personálu mateřských škol monitorovat osoby vstupující do objektu školky,“ doplnil Petr Baloun.