Plzeňský centrální obvod hledá firmy a společnosti ke spolupráci

foto: ÚMO 3

Plzeňský centrální obvod oslovil firmy a společnosti sídlící na jeho území, se kterými by rád navázal úzkou spolupráci. V první fázi kontaktoval více než 50 firem a společností, které mají sídlo nebo provozovny na území třetího městského obvodu a nabídl jim spolupráci v připravovaném projektu na zlepšení a modernizaci dětských hřišť, zkvalitnění veřejného prostranství a další výsadby zeleně na území centrálního obvodu.

Připravovaný projekt zahrnuje rozšíření a zkvalitnění dětských hřišť, doplnění větších sestav a dalších hracích prvků. V rámci případné vzájemné spolupráce obvod nabízí možnost stát se patronem vybraného hřiště, což by umožnilo ho „obrandovat“ logem firmy či společnosti, umístit sem atypický hrací prvek připomínající charakteristický výrobek nebo celé hřiště vytvořit v barvách firmy či společnosti.

„Centrální obvod by rád do tohoto projektu zapojil všechny, kteří o něj projeví zájem. Tedy nejenom oslovené společnosti, ale samozřejmě i ty menší firmy anebo soukromníky, kteří v této počáteční fázi nebyli osloveni písemně. Věřím, že se cítí být součástí našeho města i obvodu a že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a kde vyrůstají naše děti“, říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Případný patron některého z obvodních hřišť, kterých je mimochodem 91 (včetně pískovišť a 11 větších komplexů, kde jsou kromě dětských koutků také víceúčelová hřiště), nebo péče o zeleň či veřejný prostor může být navíc prezentován prostřednictvím zpravodaje Městského obvodu Plzeň 3 s názvem „Trojka“, který vychází v nákladu 25 tisíc kusů a je čtyřikrát ročně zdarma distribuován do domácností na území obvodu.

„Obvod si váží každé firmy i každého soukromníka a je otevřen novým nápadům, jak vylepšit veřejné prostranství a dětská hřiště a proto budeme rádi, když nás i doposud neoslovení podnikatelé budou kontaktovat se svým nápadem a možností spolupráce. Věřím, že v případě úspěšného navázání spolupráce na tomto projektu můžeme společně připravovat i další projekty tak, abychom se skutečně mohli vnímat jako partneři a přátelé, což ve vyspělých zemích svědčí o politické a firemní kultuře“, dodává starosta David Procházka.