Plzeňský centrální obvod důsledně kontroluje zimní údržbu

ilustrační foto: ÚMO Plzeň 3

Úklidové práce v zimním období, tedy od 1. listopadu do 31. března jsou prováděny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Na základě těchto předpisů je každoročně vyhotovován Operační plán zimní údržby, a to jak celoměstskou organizací, kterou je Správa veřejného statku města Plzně, tak i jednotlivými obvody.

V centrálním obvodu provádějí zimní údržbu firmy, které jsou vybaveny potřebnou technikou. Ta je každý rok před zimou kontrolována pracovníky úřadu za přítomnosti starosty obvodu. Pokyn k provedení zásahu vydává pracovník Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3. Právě v minulých dnech byl bezprostředně po začátku sněžení vydán pokyn k pluhování a posypu komunikací v centrálním obvodě.

„Zásah se provádí podle Operačního plánu zimní údržby, kde je stanoveno pořadí důležitosti komunikací. Nejdříve jsou ošetřeny komunikace v 1. pořadí důležitosti – jedná se nejfrekventovanější komunikace na našem obvodě. Každá komunikace je specifická svým povrchem a lokalitou. Někde je nutné zásahů provést více“, vysvětluje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Na zásah je vždy připraveno sedm vozidel Multicar, čtyři sypače – traktory a dvě menší metací auta. Každá komunikace je specifická a důležité je, aby bylo zimním zásahem provedeno zmírnění ve schůdnosti na co největším počtu chodníků a nedocházelo k úrazům.

„Nicméně jedná se o stovky kilometrů chodníků a jsme si vědomi toho, že není prostě možné zasahovat s technikou najednou všude. Dle Operačního plánu jsou stanoveny priority, kterými se musíme řídit. Proto vždy prosíme občany o trpělivost a také o to aby vnímali stav chodníků a přizpůsobili mu svoji obuv, kterou lze zmírnit riziko případného úrazu, případně využívali již očištěné chodníky např. v místech, kde je zatím posypán chodník jen na jedné straně ulice,“ říká David Procházka.

Dosud vydal centrální obvod 40 tun posypového materiálu. Jeho zásoby jsou velké, ale v případě, že by došel, není problém jej doplnit. Nicméně zatím k takové situaci nedošlo.

„Dbáme na to, aby zásah byl proveden na všech našich komunikacích. Paradoxně se nám ale stává, že nám volají občané, pro které je posyp nedostatečný a pak zase ti, kteří posyp nechtějí vůbec. Zároveň nás občané upozorňují na nedostatky, které nasmlouvané firmy operativně řeší, nebo ty lokálnější a menší nedostatky zabezpečíme vlastními silami i s použitím pracovníků veřejné služby.  Do dnešního dne ale nemáme oficiálně hlášený žádný úraz,“ dodává starosta.

Zásahy jsou starostou pravidelně kontrolovány společně s pracovníky ODŽP, Oddělení kontroly ÚMO Plzeň 3 a předsedou Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3.