Plzeňsko – region spolehlivých zaměstnavatelů

Konference se koná v areálu Techmanie.

Společnost 4.0 a její vliv na střední školství – takové je téma dnešní prezentace významných průmyslových firem v regionu, který zorganizoval Plzeňský kraj a Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Koná se dnes v plzeňském Techmania Science Center a celodenní program začíná už v 9, 30 hodin.

Cílem je seznámit účastníky například s představami zaměstnavatelů o dovednostech a schopnostech nastupujících absolventů, o čemž bude hovořit  Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva SPČR a prezident EAČR.  Zajímavým tématem jistě bude příspěvek nazvaný „Průmysl 4.0 jako výzva pro rozvoj celoživotního vzdělávání“, s nímž vystoupí  PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. ze Západočeské univerzity.

Dalšími body programu jsou zejména příspěvky týkající se digitalizace vzdělávacího systému nebo vliv technologií na budoucnost školství. O podpořa technického vzdělávání v Plzeňském kraji bude mluvit v odpolední části JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.  Součástí konference je putovní výstava „Plzeňský kraj, region spolehlivých zaměstnavatelů“, kterou pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR.