Plzeňské TOPce se nelíbí přebytek rozpočtu města

Město  Plzeň dosáhlo za rok 2016 přebytku v hospodaření ve výši 301 milionu korun. Podle vyjádření radnice se to podařilo díky lepšímu výběru daní, pronájmem městského majetku, úsporám magistrátního úřadu, ušetřit prý pomohla i úspěšná výběrová řízení. Radní proto navrhují použít třeba  20 milionů korun na první etapu rekonstrukce kulturního domu Peklo, osm milionů korun na tréninkové hřiště u zimního stadionu, kolem osmi milionů korun na investiční akce a odstranění havarijních stavů na základních školách a další. Zastupitelé města Plzně se návrhem budou zabývat na svém zasedání ve čtvrtek 20. dubna.

„Z výše rozpočtu je zřejmé, že město není schopno předvídat své příjmy, jinak by nemohl být přebytek tak velký. Navíc na svých účtech má radnice další dvě miliardy korun, které leží ladem. Podle našeho názoru by se mělo více investovat, dokud peníze jsou,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci zastupitel za TOP 09 Michal Vozobule.

KD Peklo / foto: plzen.cz

Z jeho vyjádření také vyplývá, že některé investice města jsou chaotické. Na mysli měl například kulturní dům Peklo, kam se zatím peníze jenom „strkají“, ale radnice stále nemá jasnou vizi, co bude s objektem dál, jak ho využít ve prospěch města Plzně. K této investici se vyjádřil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD).

 „Nejvyšší suma z přebytku, a sice 20 milionů korun, půjde na první etapu rekonstrukce objektu kulturního domu Peklo, kdy se konkrétně jedná o rekonstrukci topného systému budovy, střechy, sociálních zařízení, parket v hlavním sále a další. V Pekle dosud funguje klasická kotelna na koks, vyměněna proto budou topná tělesa a celý systém napojíme na centrální zásobování teplem,“ uvedl Kotas.

Naopak za dobrý záměr považuje Vozobule plán na rekonstrukci havarijní střechy tělocvičny 4. základní školy, kde by měla vzniknout tzv. zelená střecha. Ta bude sloužit jako pro zadržování vody zejména v letním období, tak pro edukativní účely. Stejně tak oceňuje plán na projektovou dokumentaci k výstavbě nové tělocvičny 20. základní školy v Plzni na Slovanech v Brojově ulici.

„Počítá se také s částkou čtyři miliony korun na zpracování projektu Sloni na Mži. V tomto případě však z projektu musí být zřejmé, jak bude vypadat studie proveditelnosti. Taky by se měla dotknout povodňových opatření, aby se z projektu nestal zbytečný cár papíru,“ uzavřel Michal Vozobule z TOP 09.