Plzeňská ZČU má vůbec prvního univerzitního profesora v oblasti hudby

foto: E. Hubatová

Mezi šedesáti akademiky, kteří v pondělí 25. června převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací profesorský dekret, byl také hudební skladatel, teoretik, publicista a dlouholetý pedagog katedry hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Jiří Bezděk. V oblasti hudby je Jiří Bezděk v dějinách plzeňského vysokého školství vůbec prvním univerzitním profesorem.

foto: E. Hubatová

Jiří Bezděk (nar. 1961) byl prezidentem republiky jmenován profesorem na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, a to pro obor Hudební umění se zaměřením na Hudební teorii. Výčet jeho celoživotní umělecké i vědecké práce, který Umělecké radě AMU v Praze předložil, obsahoval 70 stran textu. Není bez zajímavosti, že hlasování všech rozhodovacích grémií na úrovni fakulty i celé vysoké školy bylo vždy jednohlasně přijato a obě profesorské přednášky byly označeny za příkladné.

Jiří Bezděk se hudbě věnuje od svých sedmi let a zasvětil jí celý svůj život. Po studiu hry na akordeon na plzeňské konzervatoři, kde se s úspěchem zúčastnil několika mezinárodních interpretačních soutěží, nastoupil na Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze, kde v roce 1988 absolvoval současně dva obory – Skladbu a Hudební teorii, oba s červeným diplomem. V průběhu studia získal několik cen na skladatelských soutěžích. Doktorské studium absolvoval na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pod vedením Ilji Hurníka. Doktorát poté obhájil na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 se habilitoval na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Na katedře hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU působí od roku 1990, v letech 2009 až 2014 se stal jejím vedoucím, v letech 2015 – 2016 byl proděkanem pro vědu, umění a projekty. Na ZČU přednáší hudebně teoretické disciplíny, dějiny hudby 20. století a teorii interpretace. Za svojí pedagogickou činnost byl pětkrát oceněn na základě studentského anonymního hodnocení. Dnes působí také na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde vede katedru hudební teorie s unikátním zaměřením na technologii hudební tvorby. Vyučuje také na plzeňské konzervatoři, kde vytvořil skladatelské oddělení, jehož studenti mají i mezinárodními úspěchy. V současné době je polovina studentů na bakalářském studiu skladby na HAMU z Bezděkovy třídy.

 Jako hudební skladatel má Jiří Bezděk na svém kontě přes šedesát komorních, vokálních i orchestrálních skladeb. Objevují se na sedmi CD, také např. v sestavách se soudobými skladateli z Německa, Holandska, Švýcarska či USA. Tiskem vydává jeho skladby německé vydavatelství Edition Brendel, které si vyžádalo i jeho exkluzivní zastupování. Je pravidelným hostem např. mezinárodního Bodamského festivalu v Kostnici, koncertů v Norimberku, Mnichově a v mnoha dalších evropských metropolích. O své tvorbě a české soudobé hudbě přednášel také na Columbijské univerzitě v New Yorku. V americkém prostředí působí i jako poradce televizní společnosti Czech American TV. Bezděkova hudba zněla ve Štrasburku v den přijetí ČR do EU. Jako autor hudby je podepsán pod desítkami filmových dokumentů. Například snímek o Karlu Klostermannovi byl oceněn druhou hlavní cenou evropského festivalu Artsfilm.