Plzeňská senior akademie pokračuje druhým ročníkem

ilustrační/foto: MP Plzeň

Do druhého ročníku Plzeňské senior akademie se mohou do 20. srpna přihlásit senioři a osoby zdravotně postižené s trvalým bydlištěm v Městském obvodě Plzeň 4.  Program bude zahájen 7. září ve 13 hodin. Projekt je bezplatný. Na závěr obdrží každý účastník absolventský list.

Senior akademii připravila Městská policie Plzeň ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4. Vzdělávací program obsahuje deset přednáškových bloků (Seznámení s Městskou policií, Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi, Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných událostí, Bezpečně v kyberprostoru, Problematika odpadů na území města Plzně a Základy první pomoci). Součástí jsou i exkurze na Operačním středisku Městské policie Plzeň, Operačním středisku Hasičské záchranné služby Plzeňského kraje (linka 112), Útulku pro zvířata v nouzi a Požární stanici Plzeň Košutka. Akademie trvá tři měsíce, přednášky či exkurze se konají vždy jeden den v týdnu.

Projekt byl v tomto roce finančně podpořen Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.